پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی همیشگی آنلاین جهت حل مشکلات شما
در صورت عدم رضایت از سرویس ارائه شده هزینه شما تا 7 روز بعد قابل برگشت است
تمامی سرویس های پی سی سرور از نظر کیفیت تضمین شده هستند
پشتیبانی تلفی برای همه مشتریان عزیز
پنل مشترکین
آدرس ایمیل:

کلمه عبور:


مرا به خاطر بسپار

شماره حساب ها
پرداخت آنلاین فوری
طرف قرارداد با بانک ملت
mellat.png (113×148)
آموزش کانفیگ وی پی اس و سرور و تنظیم DNS بدون پنل 3
برای نصب ورد پرس روی سرور باید ابتدا یک دیتابیس ایجاد کنیم که می شه با phpmyadmin یا mysql تحت کامند ایجاد کرد:
کد HTML:
mysqladmin create wordpress
mysql
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'please+use+a+strong+password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit
تا اینجا یک دیتابیس و یوزر با نام wordpress ایجاد کردیم و یک پسورد please+use+a+strong+password بهش اختصاص دادیم.

دانلود و نصب ورد پرس :
کد HTML:
cd /var/www/
mkdir wordpress
cd wordpress
curl -O http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xvfz latest.tar.gz
rm latest.tar.gz
mv wordpress/ public
mkdir logs public/wp-content/uploads public/wp-content/cache
chown apache:apache logs public/wp-content/uploads public/wp-content/cache
cd public/
ساخت فایل کانفیگ و تنظیم آن:
کد HTML:
mv wp-config-sample.php ../wp-config.php
curl https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
خروجی دستور بالا را کپی کنید .
سپس فایل تنظیمات را باز می کنیم :
کد HTML:
vi ../wp-config.php
عبارات زیر را کانفیگ می کنیم :
کد HTML:
define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'wordpress');
define('DB_PASSWORD', 'enter+the+strong+password+you+defined');
define('DB_HOST', 'localhost');
و اینا را بر طبق چیزایی که کپی کردید تنظیم کنید :
کد HTML:
define('AUTH_KEY', 'pasted from clipboard');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'pasted from clipboard');
define('LOGGED_IN_KEY', 'pasted from clipboard');
define('NONCE_KEY', 'pasted from clipboard');
define('AUTH_SALT', 'pasted from clipboard');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'pasted from clipboard');
define('LOGGED_IN_SALT', 'pasted from clipboard');
define('NONCE_SALT', 'pasted from clipboard');
کانفیگ کردن آپاچی :
کد HTML:
vi /etc/httpd/conf.d/wordpress.conf
و این خطوط را بهش اضافه کنید :
کد HTML:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80> 
 ServerAdmin admin@yoursite.ir
 DocumentRoot /var/www/wordpress/public
 ServerName yoursite.ir 
 ErrorLog /var/www/wordpress/logs/error_log
 CustomLog /var/www/wordpress/logs/access_log common
 <Directory /var/www/wordpress/public/wp-content>
  Options FollowSymLinks for pretty permalink support
  RemoveHandler .php
  RemoveType text/html .php
 </Directory>
</VirtualHost>
و سپس سرویس را ریستارت کنید :
کد HTML:
service httpd restart
و تمام شد سرور مجازی یا ابری شما کانفیگ شد!!!
تاریخ ارسال: 2013-04-19           تعداد بازدید: 3081           نویسنده: admin
طراحی سایت و انواع قالب

طراحی سایت

     برای ورود به بخش طراحی اینجا کلیک کنید