پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی همیشگی آنلاین جهت حل مشکلات شما
در صورت عدم رضایت از سرویس ارائه شده هزینه شما تا 7 روز بعد قابل برگشت است
تمامی سرویس های پی سی سرور از نظر کیفیت تضمین شده هستند
پشتیبانی تلفی برای همه مشتریان عزیز
پنل مشترکین
آدرس ایمیل:

کلمه عبور:


مرا به خاطر بسپار

شماره حساب ها
پرداخت آنلاین فوری
طرف قرارداد با بانک ملت
mellat.png (113×148)
نصب مازول modsecurity روی Directamdin

What is mod_security or modsecurity?

ModSecurity is an open source intrusion detection and prevention engine for web applications. It operates embedded into the web server, acting as a powerful umbrella - shielding applications from attacks. ModSecurity supports both branches of the Apache web server.
This HOW-TO is for Apache 2.X only.

 1. cd /usr/local/src
 2. mkdir modsecurity2
 3. cd modsecurity2
 4. wget http://www.serverbuddies.com/files/modsecurity-apache_2.5.9.tar.gz
 5. perl -pi -e ’s/ServerTokens Major/ServerTokens Full/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
 6. perl -pi -e ’s/ServerSignature Off/ServerSignature On/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
 7. perl -pi -e ’s/ServerSignature EMail/ServerSignature On/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
 8. tar xzf modsecurity-apache_2.5.9.tar.gz
 9. cd modsecurity-apache_2.5.9
 10. cd apache2
 11. ./configure
 12. make
 13. make test
 14. make install

Now we download a pre-defined mod_sec ruleset,

 1. cd /etc/modsecurity2/
 2. wget http://www.serverbuddies.com/files/modsec.v2.rules.conf

Add the new compiled mod_security module into the apache configuration,

 1. vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

After:

LoadModule php5_module /usr/lib/apache/libphp5.so

Add:

For 32bit -

 1. LoadFile /usr/lib/libxml2.so
 2. LoadModule security2_module     /usr/lib/apache/mod_security2.so

For 64bit -

 1. LoadFile /usr/lib64/libxml2.so
 2. LoadModule security2_module     /usr/lib/apache/mod_security2.so

At the botton of the httpd.conf config file we add the following,

 1. <IfModule mod_security2.c>
 2. # ModSecurity2 config file.
 3. #
 4. Include /etc/modsecurity2/modsec.v2.rules.conf
 5. </IfModule>

Restart the webserver.

 1. service httpd restart

Installation should be completed and mod_sec should be now loaded on your Apache webserve

تاریخ ارسال: 2012-09-24           تعداد بازدید: 2453           نویسنده: admin
طراحی سایت و انواع قالب

طراحی سایت

     برای ورود به بخش طراحی اینجا کلیک کنید