کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
نرمال برنزی - √  فضا: 500 مگا بایت
√  پهنای باند: 20 گیگا بایت
√  تعداد دیتابیس: 2 عدد
√ بکاپ هفتگی: دارد
√ امکانات دیگر: نامحدود
$ قیمت:   30,000 تومان سالانه


نرمال نقره ای - √  فضا: 1000 مگا بایت
√  پهنای باند: 30 گیگا بایت
√  تعداد دیتابیس: 2 عدد
√ بکاپ هفتگی: دارد
√ امکانات دیگر: نامحدود
$ قیمت:  60,000 تومان سالانه


نرمال طلایی - √  فضا: 2000 مگا بایت
√  پهنای باند: 40 گیگا بایت
√  تعداد دیتابیس: 2 عدد
√ بکاپ هفتگی: دارد
√ امکانات دیگر: نامحدود
$ قیمت:  80,000 تومان سالانه


نرمال الماس - √  فضا: 10000 مگا بایت
√  پهنای باند: 50 گیگا بایت
√  تعداد دیتابیس: 2 عدد
√ بکاپ هفتگی: دارد
√ امکانات دیگر: نامحدود
$ قیمت:  100,000 تومان سالانه


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.199.178) وارد شده است.