پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی همیشگی آنلاین جهت حل مشکلات شما
در صورت عدم رضایت از سرویس ارائه شده هزینه شما تا 7 روز بعد قابل برگشت است
تمامی سرویس های پی سی سرور از نظر کیفیت تضمین شده هستند
پشتیبانی تلفی برای همه مشتریان عزیز
پنل مشترکین
آدرس ایمیل:

کلمه عبور:


مرا به خاطر بسپار

شماره حساب ها
پرداخت آنلاین فوری
طرف قرارداد با بانک ملت
mellat.png (113×148)
آموزش نصب Virtualizor روی centos 6.5

Installing the operating system is fairly standard and I will not cover it in this tutoral. For raid1 to work you will need to have atleast 2 identical hard drives. On installation you will need to set a custom partition layout so that enough space is left to create volume groups. I usually set the following:

/ 140GB ext3 (raid1)
swap 10GB

This is enough space for the operating system and a collection of images.

Create the partitions

Once you have installed the operating system we can create the partitions that will hold the physical volume:

fdisk /dev/sda
n <enter> (Create a new partition)
p <enter> (It should be a primary partition)
3 <enter> (This will become the thrid partition)
<enter> (Use default calculated value for start cylinder)
<enter> (Use default calculated value for end cylinder)
t <enter> (Change the partition type)
3 <enter> (Select the partition number)
8e <enter> (Partition type will be 8e)
w <enter> (write to disk)

fdisk /dev/sdb
n <enter> (Create a new partition)
p <enter> (It should be a primary partition)
3 <enter> (This will become the thrid partition)
<enter> (Use default calculated value for start cylinder)
<enter> (Use default calculated value for end cylinder)
t <enter> (Change the partition type)
3 <enter> (Select the partition number)
8e <enter> (Partition type will be 8e)
w <enter> (write to disk)

You will need to reboot to load the new partition table:

reboot

Create the volume group

Now we can setup the raid device:

mdadm --create /dev/md2 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sda3 /dev/sdb3
y <enter>

Next add a physical volume and create a volume group

pvcreate /dev/md2
vgcreate vg /dev/md2

You can check the re-sync status of the raid by running the following:

mdadm -D /dev/md2

Install Virtualizor

The instructions for installing Virtualizor can be found at the following URLs. In this tutorial I will use the KVM method.
http://www.virtualizor.com/wiki/Install_KVM
http://www.virtualizor.com/wiki/Install_Xen
http://www.virtualizor.com/wiki/Install

You can check that the volume group has created with the correct name (e.g. vg) using the following:

vgdisplay -A

Now it is time to download and run the Virtualizor installer:

cd /tmp
wget -N http://files.virtualizor.com/install.sh
chmod 0755 install.sh
./install.sh email=your@email.com kernel=kvm lvg=vg
y <enter>

Connect to your server

Virtualizor is now installed and you can access it with the following details:

URL: https://your-server.com:4085
Username: root
Password: (your root password)

تاریخ ارسال: 2014-08-14           تعداد بازدید: 4288           نویسنده: admin
طراحی سایت و انواع قالب

طراحی سایت

     برای ورود به بخش طراحی اینجا کلیک کنید