کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور مجازی با رم 1 گیگا بایت - √ رم : 1 | هارد: 20 'GB
√ 3 هسته پردازنده (2000 Mhz)
√ دایرکت ادمین رایگان
√ Nginx یا Litespeed رایگان
√ کانفیگ حرفه ای + ساپورت
$ قیمت: 70,000 تومان ماهانه

سرور مجازی با رم 2 گیگا بایت - √ رم : 2 | هارد: 30 'GB
√ 3 هسته پردازنده (4000 Mhz)
√ دایرکت ادمین رایگان
√ Nginx یا Litespeed رایگان
√ کانفیگ حرفه ای + ساپورت
$ قیمت: 100,000 تومان ماهانه

سرور مجازی با رم 4 گیگا بایت - √ رم : 4 | هارد: 40 'GB
√ 4 هسته پردازنده (5000 Mhz)
√ دایرکت ادمین رایگان
√ Nginx یا Litespeed رایگان
√ کانفیگ حرفه ای + ساپورت
$ قیمت: 140,000 تومان ماهانه

سرور مجازی با رم 6 گیگا بایت - √ رم : 6 | هارد: 50 'GB
√ 4 هسته پردازنده (6000 Mhz)
√ دایرکت ادمین رایگان
√ Nginx یا Litespeed رایگان
√ کانفیگ حرفه ای + ساپورت
$ قیمت: 180,000 تومان ماهانه

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.199.178) وارد شده است.